Proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar: opinii, sugestii și propuneri

Astăzi, 30 octombrie 2018, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a organizat o ședință cu liderii de sindicat din sectorul bugetar, cu participarea experților Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), dl Sergiu Sainciuc, vicepreședinte, dna Ana Moldovanu și dna Elena Dimitriu, specialiști principali ai Departamentului protecție social-economică.

Subiectul-cheie al ședinței a fost proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Liderii de sindicat, reprezentanți ai colectivelor de muncă din sectorul bugetar, informați de către echipa Federației Sindicale „Sănătatea”, au examinat în colective, de comun cu administrația, proiectul de lege menționat, și astăzi, la inițiativa conducerii Federației, s-au întrunit în ședință.

Participanții, de comun cu reprezentanții Federației „Sănătatea” și ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au discutat proiectul de lege: lacunele, punctele forte și propunerile parvenite din colective.

 

Astfel, liderii de sindicat au propus ca salariul de referință să fie 2000 lei, după cum s-a mediatizat. Totodată, s-a pledat pentru ca să fie exclus pct.10 din anexa nr.9, altfel, salariul unui cadru didactic dintr-un centru de reabilitare și plasament va fi mult mai mic. Concomitent, s-a menționat că angajaților din centrele de reabilitare și recuperare și centrele de plasament după specificul de activitate cu copii cu dizabiltăți să li se acorde un supliment adăugător la salariu pentru condiții deosebite. Liderii unanim s-au expus ca să fie păstrat ajutorul material în mărimea unui fond anual de salariu. Nu au rămas în umbră nici contabilii-șefi și economiști, care sunt persoane de o importanță majoră în instituție, luându-se în considerare răspunderea și complexitatea activității și nivelul studiilor necesare pentru desfășurarea activității să li se atribuie clase de salarizare cu diminuare de la salariul conducătorului de instituție.

Liderul de sindicat al Agenției Naționale de Sănătate Publică a menționat că în rezultatul reformei serviciului de supraveghere de stat a sănătății publice, personalul administrativ (contabili, juriști, economiști, șef de direcții, șefi-adjuncți, etc.) inclusiv cel de conducere, a fost inclus în lista funcționarilor publici. În proiectul actualii legi aceștia nu se regăsesc. La fel nu se regăsesc nici asistenții medicali igieniști și epidemiologici, medicii igieniști și epidemiologici, adjuncții directorului Agenției, inclusiv șefii-adjuncți ai Centrelor de Sănătate Publică teritoriale. Totodată, nu este concretizat în care tabel și ce cod de funcție i se atribuie Agenției Naționale de Sănătate Publică care are în componența sa 10 centre de sănătate publică teritoriale și include medici, asistenți, funcționari publici, personal didactic și de știință.

În concluzie, participanții au conchis că un astfel de proiect de lege trebuie examinat mult mai minuțios, și o perioada mai îndelungată pentru a evita posibilele erori, lacune sau greșeli.

 

Secţiune:
Categorie: Ultimele noutati