Propunerile Federației Sindicale „Sănătatea” privind modificarea și completarea sistemului de plată a muncii aprobat prin hotărârea de Guvern nr.837 din 06.07.2016

Propunerile Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova privind modificarea și completarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016, având ca scop retenția cadrelor medicale să activeze în unitățile medicale din Republica Moldova prin îmbunătățirea bunăstării lucrătorilor medicali.

Capitolul II „Sursa de plată a salariului”

Propunem de completat cu un aliniat nou cu următorul conținut:

3) Veniturile financiare acumulate de la serviciile medicale contra plată în cuantum nu mai puțin de 50 la sută”.

Aliniatul 3) va deveni aliniatul 4).

Capitolul IV „Modul de stabilire a altor norme și garanții salariale”

Propunem de completat cu următoarele:

- „Spor pentru vechime în muncă în specialitate” după cum urmează:

Vechimea în muncă în specialitate

Mărimea sporului în % raportat la salariul de funcție

de la 03 până la 05 ani

10

de la 05 până la 10 ani

15

de la 10 până la 15 ani

20

de la 15 până la 20 ani

25

peste 20 ani

30

Notă: Cuantumul salariului de funcție a medicilor și personalului medical cu studii medii cu o vechime în muncă de la „0” la „3”ani se va negocia anual de către partenerii sociali nivel de ramură în domeniul sănătății prin indexare.

Argumentare privind introducerea în sistemul de salarizare a sporului pentru vechime în muncă în specialitate:

- va stimula real retenția cadrelor medicale (medicilor și personalului medical mediu) să activeze în unitățile medicale;

- acordarea sporului pentru vechime în muncă în specialitate se încadrează în normele art. 3 al Convenției colective nr.1 din 03.02.2004 (nivel național) „Salarizarea angajaților aflați în raporturi de muncă în baza contractului individual de muncă” cu modificările și completările ulterioare;

- va stimula material și moral tinerii specialiști să activeze în sistemul sănătății din Republica Moldova;

- va contribui real la atractivitatea profesiei de medic;

- va exclude egalitatea salariului de funcție lunar a specialistului cu 10 ani vechime în muncă cu unul care numai a început activitatea;

- va stimula transmiterea experienței specialiștilor performanți celor tineri, fără experiență.

Capitolul V „Modul de stabilire a părții variabile a salariului”

Punctul 15 propunem de completat cu un aliniat nou cu următorul conținut: „Mijloacele financiare planificate pentru plata indicatorilor de performanță se prevăd în Devizul de venituri și cheltuieli al instituției și se plătesc salariaților de către angajator, consultate prealabil cu organul sindical în baza rezultatelor Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale a muncii”.

Capitolul VI „Modul de stabilire a altor norme și garanții salariale”

Conținutul punctului 21 este necesar de adus în conformitate cu art. 156 al Codului muncii și punctul 80 al Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2018-2021 care va avea următorul conținut: „Salariaților care, în afară de munca lor de bază stipulată în contractul individual de muncă, îndeplinesc în aceeași unitate o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcție) sau obligațiile de muncă ale unui salariat temporar absent, fără a fi scutit de munca lor de bază (în limitele duratei normale a timpului de muncă stabilite de Nomenclator, aprobat de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 1223 din 09.11.2004, anexa nr. 9 la Convenția colectivă nivel de ramură pe anii 2018-2021) li se plătește un spor pentru cumularea de profesii (funcții) sau pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă ale salariatului temporar absent.

Cuantumul sporului pentru cumularea de profesii (funcții) sau pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă ale salariatului temporar absent se stabilește în mărime nu mai mică decât 50% și nu mai mare de 100% din salariul tarifar (de funcție) stabilit pentru persoana (funcția) cumulată.

Spre deosebire de munca prin cumul, cumularea de profesii (funcții) se realizează în orele de program, la aceeași unitate și nu necesită încheierea unui contract individual de muncă distinct, ci doar modificarea celui existent.

Propunem acest capitol de completat cu un aliniat nou: „În cazurile când lucrătorul medical este chemat în instituția medicală sau la domiciliu pentru a acorda asistență medicală cuvenită, timpul efectiv folosit pentru deplasarea acestuia la destinație și acordarea asistenței medicale se plătește luându-se în calcul salariul de funcție lunar, sporurile și suplimentele la acesta”.

Totodată, propunem de completat textul de la pct. 1.5 din Anexa nr.1 după cuvintele „anestiologi-reanimatologi” cu cuvântul „toxicologi”.

Propuneri la Anexa nr. 1 a Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Salariile de funcţie lunare ale personalului medical, administrativ-gospodăresc şi funcţionarilor administrativi:

 

Categoriile de angajaţi

Salariul de funcţie lunar (lei)

 

1.

1.1.

I. PERSONAL MEDICAL

Medici:

Medici de familie

 

cu o vechime în specialitate de până la 3 ani

5210,00

 

cu o vechime în specialitate între 3 și 5 ani

5731,00

 

cu o vechime în specialitate între 5 și 10 ani

6591,00

 

cu o vechime în specialitate între 10 și 15 ani

7910,00

 

cu o vechime în specialitate între 15 și 20 ani

9886,00

 

cu o vechime în specialitate peste 20 ani

12852,00

1.2.

Medici din asistenţa medicală urgentă prespitalicească

 

cu o vechime în specialitate de până la 3 ani

4160,00

 

cu o vechime în specialitate între 3 și 5 ani

4576,00

 

cu o vechime în specialitate între 5 și 10 ani

5262,00

 

cu o vechime în specialitate între 10 și 15 ani

6314,00

 

cu o vechime în specialitate între 15 și 20 ani

7893,00

 

cu o vechime în specialitate peste 20 ani

10260,00

1.3.

Medici: antrenaţi în serviciul de ftiziopneumologie; din sectorul spitalicesc, ocupaţi nemijlocit cu tratamentul HIV/SIDA; din serviciul morfopatologie (sau anatomopatologie), din serviciul prelevare şi procesare a organelor, ţesuturilor şi celulelor umane de la cadavru; din serviciul de medicină nucleară

 

cu o vechime în specialitate de până la 3 ani

6660,00

 

cu o vechime în specialitate între 3 și 5 ani

7326,00

 

cu o vechime în specialitate între 5 și 10 ani

8425,00

 

cu o vechime în specialitate între 10 și 15 ani

10110,00

 

cu o vechime în specialitate între 15 și 20 ani

12636,00

 

cu o vechime în specialitate peste 20 ani

16420,00

1.4.

Medici antrenați în serviciul de psihiatrie

 

cu o vechime în specialitate de până la 3 ani

5160,00

 

cu o vechime în specialitate între 3 și 5 ani

5676,00

 

cu o vechime în specialitate între 5 și 10 ani

6527,00

 

cu o vechime în specialitate între 10 și 15 ani

7832,00

 

cu o vechime în specialitate între 15 și 20 ani

9790,00

 

cu o vechime în specialitate peste 20 ani

12727,00

1.5.

Medici de profil chirurgical care operează, medici endoscopişti, medici anesteziologi-reanimatologi, toxicologi din:

- instituţii de nivel republican, municipal şi regional

 

cu o vechime în specialitate de până la 3 ani

5000,00

 

cu o vechime în specialitate între 3 și 5 ani

5500,00

 

cu o vechime în specialitate între 5 și 10 ani

6325,00

 

cu o vechime în specialitate între 10 și 15 ani

7590,00

 

cu o vechime în specialitate între 15 și 20 ani

9487,00

 

cu o vechime în specialitate peste 20 ani

12333,00

1.6.

Alţi medici specialişti, farmacişti în instituţii de nivel republican, municipal şi regional

 

cu o vechime în specialitate de până la 3 ani

4480,00

 

cu o vechime în specialitate între 3 și 5 ani

4928,00

 

cu o vechime în specialitate între 5 și 10 ani

5667,00

 

cu o vechime în specialitate între 10 și 15 ani

6800,00

 

cu o vechime în specialitate între 15 și 20 ani

8560,00

 

cu o vechime în specialitate peste 20 ani

11128,00

1.7.

Alţi medici specialişti, farmacişti din instituţii de nivel raional

Laboranţi în medicină, psihologi, psihopedagogi, logopezi, pedagogi, chimişti, biologi, bacteriologi, kinetoterapeuţi etc. (cu studii superioare nemedicale) din instituţiile medico-sanitare publice de toate nivelurile

 

cu o vechime în specialitate de până la 3 ani

4160,00

 

cu o vechime în specialitate între 3 și 5 ani

4576,00

 

cu o vechime în specialitate între 5 și 10 ani

5262,00

 

cu o vechime în specialitate între 10 și 15 ani

6314,00

 

cu o vechime în specialitate între 15 și 20 ani

7577,00

 

cu o vechime în specialitate peste 20 ani

9850,00

1.8.

Medici rezidenţi

4000,00

2.

2.1.

Personal medical mediu
Asistenţi medicali ai medicului de familie, asistent medical comunitar

 

cu o vechime în specialitate de până la 3 ani

3440,00

 

cu o vechime în specialitate între 3 și 5 ani

3784,00

 

cu o vechime în specialitate între 5 și 10 ani

4352,00

 

cu o vechime în specialitate între 10 și 15 ani

5222,00

 

cu o vechime în specialitate între 15 și 20 ani

6528,00

 

cu o vechime în specialitate peste 20 ani

8486,00

2.2.

Felceri (asistenţi medicali) din asistenţa medicală urgentă prespitalicească

 

cu o vechime în specialitate de până la 3 ani

3440,00

 

cu o vechime în specialitate între 3 și 5 ani

3784,00

 

cu o vechime în specialitate între 5 și 10 ani

4352,00

 

cu o vechime în specialitate între 10 și 15 ani

5222,00

 

cu o vechime în specialitate între 15 și 20 ani

6528,00

 

cu o vechime în specialitate peste 20 ani

8486,00

2.3.

Personal medical cu studii medii de specialitate: antrenat în serviciul de ftiziopneumologie; din sectorul spitalicesc, ocupat nemijlocit cu tratamentul HIV/SIDA; din serviciul morfopatologie (sau anatomopatologie); din serviciul prelevare şi procesare a organelor, ţesuturilor şi celulelor umane de la cadavru; din serviciul de medicină nucleară

 

cu o vechime în specialitate de până la 3 ani

4160,00

 

cu o vechime în specialitate între 3 și 5 ani

4576,00

 

cu o vechime în specialitate între 5 și 10 ani

5262,00

 

cu o vechime în specialitate între 10 și 15 ani

6314,00

 

cu o vechime în specialitate între 15 și 20 ani

7892,00

 

cu o vechime în specialitate peste 20 ani

10259,00

2.4.

Personal medical cu studii medii de specialitate antrenat în serviciul de psihiatrie

 

cu o vechime în specialitate de până la 3 ani

3240,00

 

cu o vechime în specialitate între 3 și 5 ani

3564,00

 

cu o vechime în specialitate între 5 și 10 ani

4099,00

 

cu o vechime în specialitate între 10 și 15 ani

4918,00

 

cu o vechime în specialitate între 15 și 20 ani

6148,00

 

cu o vechime în specialitate peste 20 ani

7992,00

3.

Personal medical inferior

Personal medical inferior, soră econoamă: din serviciul de ftiziopneumologie; din sectorul spitalicesc, ocupaţi nemijlocit cu tratamentul HIV/SIDA; din serviciul morfopatologie (sau anatomopatologie); din serviciul prelevare şi procesare a organelor, ţesuturilor şi celulelor umane de la cadavru; din serviciul de medicină nucleară

2390,00

 

Personal medical inferior antrenat în serviciul de psihiatrie

2200,00

 

Registrator medical, dezinfecţionist, soră econoamă

2080,00

 

Personal medical inferior

2000,00

 

II. PERSONAL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC

 

Specialişti cu studii superioare

4690,00

 

Specialişti cu studii medii de specialitate

3960,00

 

Funcţionari administrativi

3330,00

 

Muncitori calificaţi (categorii de calificare III-VI)

2600,00

 

Muncitori necalificaţi

2000,00

Note:
1. Salariile de funcţie lunare ale medicilor, farmaciştilor cu funcţii de conducere (şefi secţie, serviciu, laborator, subdiviziune), specialiştilor principali – medici şi farmacişti, medicilor superiori (principali) din serviciul de urgenţă se stabilesc cu o majorare de 10-50 la sută.
2. Salariul de funcţie lunar al asistentului medical-şef al instituţiei se stabileşte cu o majorare de 10-50 la sută la funcţia de asistent medical, cu excepţia asistenților medicali-șefi prevăzuţi în nota la anexa nr.3.
3. Salariile de funcţie lunare ale personalului cu studii medii speciale cu funcţii de conducere (asistent medical superior) se stabilesc cu o majorare de 5-30 la sută a salariului de funcţie stabilit asistenţilor medicali.
4. Salariile de funcţie lunare ale specialiştilor principali și specialiştilor-şefi care nu sunt medici se stabilesc cu o majorare de 10-50 la sută.
5. Salariile de funcţie pentru conducătorii adjuncţi care nu sunt medici se stabilesc cu 5-30 la sută mai mici decât salariile de funcţie lunare prevăzute pentru conducătorii serviciilor/ subdiviziunilor respective.
6. Salariul de funcţie lunar se modifică şi se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celeia în care s-a înregistrat vechimea prevăzută la tranşa respectivă”.

 

Secţiune:
Categorie: Ultimele noutati