Prezentarea dărilor de seamă privind activitatea organizației sindicale pe anul 2018

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova Vă comunică că prin Hotărârea Biroului Executiv al Federației nr. 22-40 din 19 decembrie 2018 „Cu privire la dările de seamă privind activitatea organizațiilor sindicale membre ale Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, pe anul 2018”, organizațiile sindicale trebuie să prezinte, conform GRAFICULUI, Biroului Executiv al Federației (str. 31 August 1989, 129, et. 3) următoarele documente:

Raportul anual al organizației sindicale pe anul 2018;

Raportul statistic privind efectivul sindical pe anul 2018;

Raportul financiar privind bugetul sindical în anul 2018;

Planul financiar pentru anul 2019;

Extrasul din contul bancar privind confirmarea soldului la 01.01.2018;

Actul de verificare cu contabilitatea instituției privind transferul cotizațiilor sindicale pe contul Federației;

Actul de revizie și control financiar al organizației sindicale pentru perioada anului 2018.

 

Secţiune:
Categorie: Ultimele noutati