mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel: 022-23-72-45
Fax:022-23-73-13
Fax:022-23-74-87

office@sindsan.md

 

 

 

 

 

REVENDICĂRILE Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova către organele de conducere ale Republicii Moldova

CONȘTIENTIZÂND situația gravă din sistemul sănătății din Republica Moldova, cauzată de exodul masiv al specialiștilor în alte domenii și țări,

ANALIZÂND informațiile din unitățile medicale și ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care relevă că din sistemul de sănătate continuă să plece masiv personalul medical, preponderent medicii specialiști; majoritatea absolută a tinerilor care au absolvit Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Colegiile de medicină activează cu gândul de a pleca din republică în alte țări; peste 30 la sută din personalul medical, în special medici care încă mai activează în unitățile medicale, sunt de vârstă pensionară și invalizi.

CONSTATÂND că motivele situației create sunt: finanțarea insuficientă a unităților medicale; tehnică medicală din dotarea unităților medicale este veche și nu corespunde cerințelor pentru a trata bolnavii calitativ și la timp; salariile lucrătorilor medicali nu corespund riscului profesional, volumului de lucru și responsabilitatea sporită a lucrătorului medical,

PLEDÂND pentru îmbunătățirea activității unităților medicale și reținerea specialiștilor lucrători medicali în sistemul sănătății pentru a garanta cetățenilor Republicii Moldova dreptul constituțional la asistență medicală calitativă și la timp,

SPERÂND că se va conștientiza gravitatea problemei și responsabilitatea față de viața cetățenilor care au mai rămas să trăiască în această țară, Consiliul Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova înaintează conducerii Republicii Moldova următoarele revendicări.

Revendicarea nr. 1

Recalcularea și stabilirea anuală a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate în formă de contribuție procentuală la salariu și alte recompense și primei calculate în sumă fixă conform prevederilor art. 17 al Legii nr. 1585 din 27.02.1998 „Cu privire la asigurările obligatorii de asistență medicală” cu modificările și completările ulterioare”.

Argumentare: Începând cu anul 2014 primele de asigurare obligatorie de asistență medicală nu se mai recalculează, încălcându-se legea. Guvernarea este obligată să monitorizeze ca fiecare cetățean al Republicii Moldova să respecte legea.

Revendicarea nr. 2

Stabilirea, prin Legea Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a costului primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă, egală pentru toate categoriile de populaţie.

Argumentare: Constituția Republicii Moldova art. 16 stabilește egalitatea în fața legii a tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent dacă sunt sau nu angajați.

În prezent, prin Legea nr. 1593 din 26.12.2012 „Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” (Anexa nr. 2) este stabilită Lista persoanelor fizice neangajate cu domiciliu în Republica Moldova, care beneficiază de reduceri considerabile (de 50-75 la sută) a costului primei de asigurare medicală exprimată în sumă fixă stabilită pentru anul de gestiune respectiv. Spre exemplu, prin Legea nr. 301 din 30.11.2018 a Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 persoanele fizice care vor achita costul primei (poliţei) până la 31 martie 2019 beneficiază de reduceri:

- proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă - 75 la sută;

- persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul - 60 la sută;

- fondatorii de întreprinderi individuale şi persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale - 50 la sută.

Nu este clar, pentru care merite sau în ce scopuri se stabilesc aceste reduceri.

O măsură eficientă şi benefică pentru a interesa cetăţenii să-şi asigure sănătatea ar fi stabilirea unui cost unic al primei (poliţei) de asigurare medicală redus (spre exemplu, cu 20-30 la sută) pentru cei care achită această primă (poliţă) până la 31 martie a anului de gestiune. Pentru cei care nu respectă acest termen, costul primei (poliţei) să fie mai scump cu 20-30 la sută.

Revendicarea nr. 3

Transferarea mijloacelor financiare în măsura deplină, din Bugetul de Stat la Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă  medicală pentru a asigura categoriilor asiguraţi de Guvern, egalate la costul poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi aprobată anual prin Legea Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Argumentare: Guvernul este obligat să-și onoreze și obligațiile financiare față de categoriile de cetățeni pe care îi asigură.

Revendicarea nr. 4

Indexarea anuală a tarifelor la serviciile medicale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare” în raport cu creşterea preţurilor de consum şi prognoza salariului mediu lunar aprobat anual de Guvern.

Argumentare: Astfel prevede legea.

Revendicarea nr. 5

Elaborarea și aprobarea, în comun cu partenerii sociali, a Strategiei unice pe termen scurt, mediu și lung privind protecția socială a cetățenilor Republicii Moldova.

Argumentare: În prezent, protecția socială a cetățenilor se realizează de la caz la caz, uneori în bază de interese.

Organizația Națiunilor Unite, în particular, Biroul Internațional al Muncii recomandă țărilor membre ale ONU, la care Republica Moldova este parte, să promoveze politicile sociale de protecție a cetățenilor conform unei Strategii unice bazate pe principiile democratice de transparență, corectitudine și obiectivitate, deoarece problema protecției sociale a cetățenilor este una de ordin politic.

Revendicarea nr.6

Convocarea Comisiei pentru consultări și negocieri colective în domeniul sănătății pentru a reexamina salariile de bază lunare pentru angajații prevăzuți în anexele nr. 1 și nr. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 837/2016 și plata ajutorului material.

Drept motivare pentru înaintarea Revindecărilor nominalizate au servit propunerile colectivelor de muncă din unitățile medicale.

  • PDF

Calendar

Prognoza Meteo

Curs Valutar